imgonline-com-ua-Transparent-backgr-c00yT3vhomM

Ми з того краю, де дуби,
Де люди мужні, коренасті,
Де поле пахне до глибин
Яскравим небом голубим...

Грунський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) " Барвінок"

2

depositphotos35341205-stock-photo-white-gray-background

                                                З В І Т

            ЗАВІДУВАЧА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ПО ПІДСУМКАМ РОБОТИ ЗА 2021 - 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок» знаходиться у комунальній власності Грунської сільської ради .Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи закладу                                      9 годин: з 8.00 до 17.00 .                                                          Діяльність закладу здійснюється у відповідності до Законів України Конституції України, Закону України « Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, Статуту ЗДО , Колективного
договору та інших розпорядчих документів. Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.                                                Діяльність керівника дошкільного закладу направлена на вирішенн освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.ЗДО має типове приміщення.За проектною потужністю дошкільний заклад розрахований на 88 місць для дітей віком від 1 року до 6 років.Комплектація груп дітьми в 2021-2022 навчальному році складала – 51 дитина.Групи комплектуються за віковими ознаками
(одновікові), відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в закладі дошкільної освіти з урахуванням батьківських запитів , за поданням батьками відповідних документів на комплектацію.В ЗДО функціонували 3 вікові групи:Всі 3 групи укомплектовані згідно програмових та санітарно – гігієнічних вимог.
ЗДО має музичну залу, спортивний зал, методичний кабінет, ігрові майданчики для всіх вікових груп.

photo2022-02-1416-20-30
depositphotos35341205-stock-photo-white-gray-background

Заклад дошкільної освіти здійснює освітньо - виховну діяльність
відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про
дошкільний заклад, Статуту ЗДО, Базового компоненту дошкільної
освіти, санітарного Регламенту. Зміст дошкільної освіти в межах
Базового компоненту в ЗДО «Барвінок» у 2021-2022 навчальному році
визначався освітньою програмою «Я усвіті» для дітей раннього та
молодшого дошкільного віку та «Впевнений старт» для дітей старшого
дошкільного віку. Поряд з тим ЗДО використовує інноваційні технології:
розвивальні ігри , дослідницько – пошукову діяльність.
Протягом навчального року всі працівники ЗДО постійно підвищували
педагогічну майстерність. Форми роботи зв'язку з карантинними

обмеженнями та воєнним станом переважно відбувались в режимі
онлайн.Науково-методичне зростання педагогічної майстерності
вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:
Педагогічні ради:
1. Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки
створення іміджу сучасного дошкільного закладу.
2. Сучасні підходи до розвитку творчих здібностей дошкільників.
3. Підсумки навчально-виховної роботи (травень, 2022)
Перша педагогічна рада відбулася у формі круглого столу:
- в обговоренні і затвердженні плану на новий навчальний рік приймав
участь весь педагогічний колектив; педагогам були надані
рекомендації для роботи в ЗДО в умовах пандемії та воєнного стану;
- в довідці відмічено успіхи та недоліки в роботі в процесі підготовки
груп до нового навчального року.
На педагогічній раді «Сучасні підходи до розвитку творчих здібностей
дошкільників» разом з педагогами було обговорено застосування
нетрадиційних технік образотворчої діяльності в ЗДО.
Вихователі групи раннього віку недостатньо здійснювали роботу з
формування у дітей технічних прийомів малювання, ліплення,
аплікації, замало використовували методичних інструментів (пауз
споглядання та вслуховування); вихователі середніх і старших груп не
залучали дітей до проведення аналізу робіт. Цим вихователям було
надано додаткові консультації щодо планування інтегрованих занять з
використанням нетрадиційних технік в зображувальній діяльності.
Слідуюча педагогічна рада була проведена у травні 2022року та
присвячена підведенню підсумків освітньої роботи за рік. Педагогічний
колектив прозвітував про пророблену роботу та затвердив план на
літній оздоровчий період.
Відповідно до річного плану в ЗДО були проведені у всіх вікових
групах музичні свята та розваги. В цьому навчальному році вони
проводилися без участі батьків в зв’язку з карантинними
обмеженнями.
Протягом року, з метою підвищення професійної майстерності
педагоги займалися самоосвітою за індивідуальними планами.
Вивчення науково-методичної літератури надало змогу педагогам
підвищити свої теоретичні знання, розвивати індивідуальні особливості
кожної дитини, здійснювати диференційований підхід.
Впродовж періоду з березня по травень ЗДО, в зв’язку з
впровадженням воєнного стану, перейшов на дистанційне надання
освітніх послуг вихованцям. Був розроблений план проведення
дистанційної роботи закладу в даний період, перспективні та
календарні плани роботи з дітьми згідно вікових груп. Освітньо-
виховна робота велася і через вайбер. Педагоги створювали відео
звіти у вигляді колажів робіт дошкільників.

Таким чином, річний план за 2021 – 2022 навчальний рік колективом
ЗДО в основному виконаний, поставлені цілі досягнуті. В організації
освітнього процесу на 2022 – 2023 навчальний рік плануємо
працювати над такими завданнями: -сприяти удосконаленню
патріотичних почуттів, формування соціально- морального досвіду
дошкільників з метою закріплення навичок моральності у практичному
житті,продовження створення ефективних умов для організації
художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку засобами
нетрадиційного малювання в інтегрованому просторі закладу
дошкільної освіти.

photo2022-02-1416-20-30