imgonline-com-ua-Transparent-backgr-c00yT3vhomM

Ми з того краю, де дуби,
Де люди мужні, коренасті,
Де поле пахне до глибин
Яскравим небом голубим...

Грунський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) " Барвінок"

2

white-concrete-wall1

   Зміст методичної роботи в ЗДО  «Барвінок» будується на основі державних директивних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст освітньо – виховної роботи з дітьми: Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні,  Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», навчальних планів, програм, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури , інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, удосконалення навчально-виховного процесу, напрямків діяльності педагогів.
   Методичну роботу в ЗДО  “Барвінок” здійснює завідувач:
– створює науково – методичні, організаційно-педагогічні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
– організовує роботу, спрямовану на активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду педагогічних працівників;
– впроваджуює в практику роботи закладу інноваційних технологій та досягнень кращого педагогічного досвіду;
– вивчає, організовуює та спрямовуює освітньо – виховний процес, створює умови для забезпечення психічного та фізичного здоров’я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності;
– вивчає рівень знань, умінь та навичок дошкільників відповідно до державних стандартів.
   

white-concrete-wall1
photo2022-02-1416-20-30

Методична робота в дошкільному закладі базується на таких засадах:
• відповідність системи методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави;
• науковість методичної роботи;
• комплексний характер методичної роботи, що передбачає єдність і взаємозв’язок усіх сторін і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
• систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість.
• творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів;
• конкретність, урахування особливостей роботи дошкільного закладу, індивідуалізація та диференціація у підході до педпрацівників;
• єдність теорії і практики, оперативність, гнучкість та мобільність методичної роботи;
• колективний характер при розумному співвідношенні групових та індивідуальних, формальних і неформальних, обов’язкових і добровільних форм та видів методичної роботи, самоосвіти педагогів;
• створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогічних працівників.
  Основними компонентами змісту методичної роботи в дошкільному закладі є:
– отримання знань педагогами;
– уміння їх реалізувати на практиці;
– наявність результативності в педагогічній роботі;
– створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.

photo2022-02-1416-20-30